Тим

Тимот на Траст Консалтинг се состои од искусни професионалци, со развиени аналитички вештини, специјализирани во областа на анализата на макро и микро-индустрии, ревизија, дијагностички студии, менаџмент консалтинг, управување со обновливи извори на енергија и инвестициско банкарство. Главната сила на нашиот тим е нашето долгогодишно искуство и успешна евиденција во подготовката и финализирањето на трансакциите за продажба и M & A, поврзани со развиена мрежа во локалната и меѓународната бизнис заедница.

Менаџерски Тим:

Проф. Д-р Рубин Зарески
извршен директор и сопственик 

М-р Васко Келкоцев
Менаџер на инвестиции 

Фросина Ѓорѓиевска Петров
PRASHA менаџер