Real Estate Development

Истражување на пазарот </ strong>

Ги вклучува пазарите во Македонија, Хрватска, Србија и Албанија и вршиме споредба со останатите соседни и регионални пазари, како што се: Бугарија, Словенија, Австрија, Словачка, Унгарија итн.

Оценка на вредноста </ strong>

Нудиме проценка на вредноста на имотот на компанијата за целите на хипотекарни заеми или други финансиски можности од страна на финансиските институции. Заедно со нашите партнери произведуваме независна експертиза во проценката на вредноста на капиталот /недвижноста, машини и опрема што може да се искористат во анализата на компанијата и во следниот процес на продажба, M & A

Посредување </ strong>

На барање на клиентот можеме да дејствуваме како посредник во процесот на преговарање за стекнување на сопственост.

Набавка </ strong>

Целосна правна помош во подготовката на документите, трансформацијата на земјиштето, обезбедувањето на правата врз имотот. Исто така, во име на заинтересираниот клиент можеме да дејствуваме како купувач / продавач или да ја извршиме листата на потребни трансакции.

Работа по принципот “Клуч на рака” </ strong>

Trust Consulting поседува и управува со развојот на бројни проекти во областа на станбени објекти, деловни згради и капацитети за индустриско производство.

Инвестирање, изградба и изнајмување на згради со мали станбени куќи </ strong>

Главен фокус е да се поддржи зголемувањето на побарувачката на висококвалитетни луксузни станбени куќи и згради со до 5 станови, целосно опремени и изградени според најновите енергетски ефикасни стандарди.